Κερί SW 20

Καινοτόμο υγρό καιρί για χρήση σε φανοποιεία.

Κατάλληλο για φρεσκοβαμμένες / γυαλισμένες επιφάνειες.